Kvalifikace

  • lékařská fakulta UP Olomouc 1991
  • atestace ze všeobecného lékařství 1994
  • licence ČLK k samostatnému výkonu povolání PL 1994
  • další kurzy a vzdělávání v rámci celožživotního vzdělávání lékařů ,postgraduální vzdělání pro závodní a preventivní péči
  • od r. 1998 pracuji v Brně Horních  Heršpicích jako praktický lékař

Comments are closed.